Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποδομή Γονιδιωματικής Ανάλυσης

Η Υποδομή Γονιδιωματικής Ανάλυσης (Genomics Facility), παρέχει υπηρεσίες γονιδιωματικής και μετα-γονιδιωματικής ανάλυσης με τεχνολογίες υψηλής απόδοσης στους ερευνητές του ΙΜΒΒ, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε ιδιωτικούς οργανισμούς.  Η υποδομή ιδρύθηκε το 2002 ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενασχόλησης και της αυξανόμενης εξειδίκευσης του ΙΜΒΒ στον τομέα της γονιδιωματικής και μετα-γονιδιωματικής ανάλυσης. Σήμερα, διαθέτει τεχνολογίες αιχμής οι οποίες περιλαμβάνουν:

  •          Πλατφόρμα Αλληλούχησης του DNAνέας γενιάς Next-seq της Illumina
  •          Πλατφόρμα Αλληλούχησης του DNAνέας γενιάς Proton της IonTorrent
  •          Πλατφόρμα Αλληλούχησης του DNAνέας γενιάς PGM της IonTorrent
  •          Πλατφόρμα μικροσυστοιχιών Affymetrix GeneChip

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες αλληλούχησης του DNA νέας γενιάς προσφέρουν υψηλής αποδοσης  αλληλούχηση (από 0.5 εκατομμύριο ως 400 εκατομμύρια  αλληλουχήσεις (reads) και από 10 εκατομμύρια ως 100 δισεκατομμύρια βάσεις), επιτρέποντας την αλληλούχιση πολλών διαφορετικών στόχων, όπως:

  •          Στοχευμένη αλληλούχηση (πάνελ γονιδίων)
  •          Αλληλούχηση RNA (RNA/miRNA-seq)
  •          ChIP-Seq
  •          Αλληλούχηση του ανθρώπινου μεταγραφώματος (exome)
  •          Αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος

Η πλατφόρμα μικροσυστοιχιών Affymetrix GeneChip αποτελείται από μικροσυστοιχίες υψηλής πυκνότητας και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επεξεργασία τους. Ένα μεγάλο εύρος μικροσυστοιχιών είναι διαθέσιμο στο εργαστήριο το οποίο περιλαμβάνει αναλύσεις γονιδιακής έκφρασης, γονοτύπησης των SNPs και φαρμακοκινητικής, για πλήθος  οργανισμών.

Επιπλέον, διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον ποιοτικό έλεγχο των δειγμάτων και των μεθοδολογιών που ακολουθούνται.

Η υποδομή προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αλληλούχησης και μικροσυστοιχιών, οι οποίες περιλαμβάνουν προετοιμασία και επεξεργασία του δείγματος ανάλογα με την επιθυμητή τεχνολογία, αξιολόγηση και ανάλυση των δεδομένων και τέλος βιοπληροφορική ανάλυση σε συνεργασία με τη νεοσυσταθείσα ομάδα Βιοπληροφορικής Υποστήριξης του ΙΜΒΒ.

Υποδομή Γονιδιωματικής Ανάλυσης

© Copyright 2018 | FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS | All rights reserved.