Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέος ρόλος των μη-κωδικών RNAs στη ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων

Νέος ρόλος των μη-κωδικών RNAs στη ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων

Μελέτη από το εργαστήριο του Καθ. Χαράλαμπου Σπηλιανάκη προτείνει ένα νέο μηχανισμό δράσης των μη-κωδικών RNAs στη ρύθμιση της τοπολογίας γονιδίων και του αλληλικού προτύπου έκφρασής τους.

© Copyright 2018 | FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS | All rights reserved.