Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ρυθμίζοντας τη γήρανση με το συντονισμό των διαδικασιών δημιουργίας και καταστροφής μιτοχονδρίων

Ρυθμίζοντας τη γήρανση με το συντονισμό των διαδικασιών δημιουργίας και καταστροφής μιτοχονδρίων

Μελέτη από το εργαστήριο του Καθ. Νεκτάριου Ταβερναράκη αποκαλύπτει ένα κομβικό μονοπάτι μοριακής σηματοδότησης που συντονίζει τη δημιουργία και, ταυτόχρονα, την καταστροφή των μιτοχονδρίων στα κύτταρα, κατά τη γήρανση, καθορίζοντας τη διάρκεια ζωής.

© Copyright 2018 | FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS | All rights reserved.