imbb logo for mobile
 

    Refereed papers

    Papanastasiou M, Orfanoudaki G, Kountourakis N, Koukaki M, Sardis MF, Aivaliotis M, Tsolis KC, Karamanou S, Economou A. (2016) Rapid label‐free quantitative analysis of the E. coli BL21 (DE3) inner membrane proteome Proteomics16(1):85-97
    [Abstract]