Περιεχόμενο Μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 μαθήματα: ΒΙΟ 1403 Μοριακή Οργάνωση Ζωής, BIO 1404 Κυτταρική Οργάνωση Ζωής, ΒΙΟ 1405 Πολυκυτταρική Οργάνωση ΖωήςΒΙΟ 1408 Βιοιατρική Επιστήμη & Τεχνολογία, BIO 1411 Βιοπληροφορική.

Στο πρόγραμμα εκτός από τις διαλέξεις, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από άμεση επαφή/ επεξεργασία πρωτογενούς βιβλιογραφίας από τους φοιτητές με συνοπτικές παρουσιάσεις, συζήτηση επιλεγμένων δημοσιεύσεων, και ασκήσεις.

Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Οι μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων του κάθε μαθήματος ορίζονται από τους διδάσκοντες και μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές.

Η ΕΔΕπ του προγράμματος εξετάζει και αναθεωρεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά. Μπορεί να γίνουν και στα Ελληνικά εφόσον δεν υπάρχουν ξενόγλωσσοι φοιτητές.

                  

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com