Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας-Βιοϊατρικής δημιουργήθηκε το 1997 με σκοπό στόχο να προσφέρει την υψηλότερη δυνατή σύγχρονη Βιοϊατρική εκπαίδευση και έρευνα σε σχεδόν όλους τους τομείς του πεδίου που καλύπτει. Το Πρόγραμμα συνενώνει 40 επιστήμονες διεθνούς αναγνώρισης (Ακαδημαϊκοί, μέλη ΕΜΒΟ, κάτοχοι Διεθνών και Εθνικών Βραβείων) μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητές του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Εστιάζεται στους τομείς της μοριακής, κυτταρικής και αναπτυξιακής Βιολογίας, της δομικής και λειτουργικής Βιοχημείας,,της μοριακής και εξελικτικής Γενετικής, σε ένα εύρος βιολογικών συστημάτων από βακτήρια έως θηλαστικά και σε ένα εύρος θεμάτων από την βασική μεταγραφική μηχανή έως την γήρανση. Στους τομείς αυτούς παρέχει πρωτοποριακή εκπαίδευση και δημιουργεί μια νέα γενιά επιστημόνων στην εμπροσθοφυλακή της έρευνας στην Ελλάδα.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμματος Μοριακής Βιολογίας-Βιοϊατρικής είναι ένα από τα λίγα Ευρωπαϊκά προγράμματα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) έχει συνάψει συμφωνία για την από κοινού εκπαίδευση και απονομή διδακτορικών. Στα πλαίσια αυτά το Πρόγραμμα έχει απονείμει ήδη 2 διδακτορικά ενώ άλλα 3 βρίσκονται υπό εξέλιξη.


Στα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας του το πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (ΜΤΕ) στην Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική δέχθηκε περισσότερες από 200 αιτήσεις εγγραφής. Εισήχθησαν 123 φοιτητές και έχουν απονεμηθεί μέχρι στιγμής 109 τίτλοι ειδίκευσης με μέσο όρο σπουδών 2,1 χρόνια. Η αναλογία Διδασκόντων:Διδασκομένων στο πρόγραμμα είναι σχεδόν 1,7:1 μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ενδεικτικό της ποιότητας του Προγράμματος είναι ότι περισσότεροι από το 75% των αποφοίτων συνεχίζουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο παρόν ή άλλα προγράμματα, ενώ 15% συνεχίζει στην μέση εκπαίδευση και τον ιδιωτικό τομέα.


Το πρόγραμμα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος έλαβε σχεδόν 200 αιτήσεις και δέχτηκε 113 φοιτητές εκ των οποίων 73 προέρχονται από το οικείο πρόγραμμα ΜΤΕ, 25 από παλαιότερα προγράμματα του ΠΚ και 10 από προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Ο μέσος χρόνος λήψης διδακτορικού διπλώματος είναι 5,1 έτη αν και τα τελευταία χρόνια ο χρόνος αυτός τείνει να μειωθεί. Ο μέσος χρόνος απόκτησης των πιο πρόσφατων 27 διδακτορικών τίτλων είναι 4,6 χρόνια. Η αναλογία Διδασκόντων:Διδασκομένων είναι 1:1,5 και παρέχοντας έτσι σχεδόν αποκλειστική καθοδήγηση του κάθε υποψήφιου διδάκτορα στα πλαίσια των ερευνητικών ομάδων που εκπαιδεύονται. Το πρόγραμμα έχει απονείμει μέχρι στιγμής 53 διδακτορικά διπλώματα ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετείχαν σε 220 δημοσιευμένες ήδη εργασίες (11/2007), δηλαδή κατά μέσο όρο σχεδόν 2 ανά φοιτητή. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό από τον αριθμό των δημοσιεύσεων είναι ότι το 85% των δημοσιεύσεων αυτών είναι σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο άνω 10% της ISI κατάταξης των περιοδικών με βάση τον δείκτη εμβέλειας (impact factor), και σε όλο το εύρος των Βιοϊατρικών επιστημών.

Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν δημοσιεύσει στα περιοδικά Nature(3), Nature Genetics(2), Science(2), Genes and Development(1), Molecular Cell(4), Developmental Cell(1), Nature Reviews in Microbiology(1), PLoS Biology(1), Trends in Biochemical Science(1), Blood(1), PNAS(4), EMBO J(10), Current Biology(5), Development(5), J Cell Biology(2), Cancer Research(1), Molecular and Cellular Biology(8), EMBO Reports(7), Cell Death and Differentiation(1), J. Immunology(1), Nucleic Acid Research(7), Oncogene(1), J Biological Chemistry(21), J Cell Science(1), Molecular Microbiology(4), Endocrinology(1) και Developmental Biology(2). Δηλαδή το 45% των δημοσιεύσεων είναι στα κορυφαία περιοδικά που βρίσκονται στο άνω 5% της λίστας των ~ 6000 περιοδικών Βιολογικής και Ιατρικής έρευνας. Σχεδόν μία κορυφαία δημοσίευση ανά φοιτητή. Στην πλειοψηφία αυτών των δημοσιεύσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν οι πρώτοι συγγραφείς. Τα δεδομένα αυτά θέτουν το πρόγραμμα μεταξύ των κορυφαίων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που εστιάζονται στην Βιοϊατρική έρευνα, διεθνώς.

Από τους 53 διδάκτορες του προγράμματος ήδη ο κ. Κ. Μαυρομμάτης κατέχει θέση ερευνητή (Staff Scientist) στο JGI, Lawrence Berkeley National Lab των ΗΠΑ, η κ. Ν. Κουρμούλη θέση Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου, ο κ Χ. Σπηλιανάκης, θέση ερευνητή Γ' βαθμίδας στο ΙΜΒΒ του ΙΤΕ, ενώ η κ Ε. Σουτόγλου βρίσκετε στη διαδικασία αποδοχής μίας εκ των θέσεων που της προσφέρθηκαν. Άλλοι 25 διδάκτορες του Προγράμματος συνεχίζουν, οι περισσότεροι με διεθνείς ανταγωνιστικές υποτροφίες (HSFP, EMBO, Marie Curie κα), σαν μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε Ιδρύματα του εξωτερικού περιλαμβανομένων των πανεπιστήμιων Harvard, Columbia, Yale, MIT, CalTech, U. Chicago, Cambridge κλπ και των Εθνικών Ινστιτούτων Υγειάς των ΗΠΑ και της Αγγλίας (NIH, MRC), και 10 σε Ιδρύματα του εσωτερικού με υποτροφίες Εθνικών προγραμμάτων. Πέντε διδάσκουν με σύμβαση του ΠΔ407 σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, 3 εργάζονται σε Βιοϊατρικές/Βιοτεχνολογικές εταιρίες και, 2 στη μέση εκπαίδευση. Οι αριθμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένου ότι έχει παρέλθει μόλις μια 5ετία από την απονομή του πρώτου ΔΔ του προγράμματος.

                  

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com