imbb mobile logo
 

Νέες Δημοσιεύσεις

Το μεταγραφικό στρες προκαλεί την ενεργοποίηση παρακρινικών μηχανισμών κυτταρικής γήρανσης

Οι ερευνητές του IMBB ανακάλυψαν ότι το μεταγραφικό στρες στα τελομερή προκαλεί την απελευθέρωση τελομερικών DNA θραυσμάτων στο κυτταρόπλασμα προκαλώντας ανοσολογική απόκριση και παρακρινή κυτταρική γήρανση.

[Nature Communications]

Η συσσώρευση DNA βλαβών στη μικρογλοία οδηγεί σε νευροεκφυλισμό

Ερευνητές του ΙΜΒΒ ανακάλυψαν ότι οι DNA βλάβες προάγουν την συσσώρευση κυτοσολικού DNA στη μικρογλοία προκαλώντας ανοσολογική αντίδραση και τον θάνατο νευρώνων στον εγκέφαλο του ποντικιού. Ανέπτυξαν μια αντιφλεγμονώδη μέθοδο για να απομακρύνουν τα κυτοσολικά DNA στη μικρογλοία παρατείνοντας την έναρξη του νευροεκφυλισμού στα ποντίκια.

[PNAS]

Το επιγενετικό σύμπλοκο PRC2 ρυθμίζει τα βλαστοκύτταρα του εντέρου μέσω της καταστολής του μικρού RNA miR-8

Ερευνητές του IMBB έδειξαν ότι η ισορροπία μεταξύ της ανανέωσης και της διαφοροποίησης των εντερικών βλαστοκυττάρων στη Drosophila ρυθμίζεται επιγενετικά από μία δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του κατασταλτικού συμπλόκου PRC2, του μικρού RNA miR-8 και της σηματοδότησης Notch, με προεκτάσεις στις παθήσεις του εντέρου.

[Nature Communications]

Ανίχνευση ισόθερμα πολλαπλασιασμένου DNA μέσω παρατήρησης με γυμνό οφθαλμό

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Βιοαισθητήρων καταδεικνύει μια νέα μέθοδο ανίχνευσης ισόθερμα πολλαπλασιασμένων νουκλεϊκών οξέων μέσω παρατήρησης με γυμνό οφθαλμό, χρησιμοποιώντας AuNPs επικαλυμμένα με χιτοζάνη. H μέθοδος δεν απαιτεί χρήση οργάνων, καθιστώντας την κατάλληλη για PoCT.

[Analytical Chemistry]

Μοντελοποίηση συνεισφοράς δενδριτών στην επιλεκτικότητα διεύθυνσης πυραμιδικού νευρώνα L2/3 V1 ποντικιού

Μέσω υπολογιστικής μοντελοποίησης, ερευνητές του ΙΜΒΒ εξερευνούν το ρόλο των κορυφαίων και βασικών δενδριτών στην επιλεκτικότητα διεύθυνσης. Παρά τις μείζονες διαφορές στους ρόλους τους, η επιλεκτικότητα απαιτεί συνεργατικότητα, και επιδεικνύει την υπολογιστική ευελιξία των δενδριτών.

[eLife]

O άξονας IL-10/DEL-1 ρυθμίζει την παραγωγή ουδετερόφιλων και την επιβίωση από πολυμικροβιακή σήψη στα νεογνά

Ερευνητές του ΙΜΒΒ ανακάλυψαν ένα μηχανισμό που ρυθμίζει την ανοσοαπάντηση σε βακτηριακές λοιμώξεις και τη σήψη σε νεογνά. Έδειξαν ότι κατά την πολυμικροβιακή σήψη στα νεογνά, η παραγωγή και κινητοποίηση των ουδετρόφιλων, κυττάρων που συμμετέχουν στην εξάλειψη των βακτηρίων, ρυθμίζεται από τις πρωτεΐνες IL-10 και DEL-1.

[Nature Communications]

Η πρωτείνη XPF αλληλεπιδρά με την TOP2B για την επεξεργασία βρόχου R και DNA σε ενεργά μεταγραφόμενα γονίδια

Οι ερευνητές του IMBB αποκαλύπτουν έναν ουσιαστικό ρόλο για την πρωτείνη XPF με την TOP2B και το σύμπλοκο CTCF/cohesin στην επεξεργασία βρόχου R για την ενεργοποίηση της μεταγραφής. Τα αποτελέσματα έχουν σημαντικές προεκτάσεις για τα σύνδρομα ανεπαρκούς επιδιόρθωσης DNA βλαβών και τη μεταγραφή.

[Science Advances]

RNA παρεμβολή και διατήρηση της ετεροχρωματίνης σε ένα θαλάσσιο φυτοπλαγκτονικό οργανισμό

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό New Phytologist, ερευνητές του IMBB παρουσιάζουν τα πρώτα ευρήματα για το μηχανισμό και το ρόλο της παρεμβολής RNA στα διάτομα, που αποτελούν κυρίαρχο μέρος του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού. Η συγκεκριμένη μελέτη ρίχνει φως στον επιγενετικό έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης και στη ακεραιότητα του γονιδιώματος σε αυτή τη σημαντική ομάδα παραγωγών.

[New Phytologist]

Χαρακτηρίζοντας τη δυναμική της απελευθέρωσης του νεοσυντιθέμενου RNA από τη χρωματίνη

Η μεταγραφή και η επεξεργασία του νεοσυντιθέμενου RNA είναι δυναμικές διεργασίες που πραγματοποιούνται εντός του πυρήνα των ανθρώπινων κυττάρων. Μία νέα μελέτη από ερευνητές του IMBB και του Helmholtz Center Munich χαρακτήρισε την κινητική της απελευθέρωσης των μεταγράφων RNA από τη χρωματίνη, και αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της επεξεργασίας των μακρών μη κωδικών RNA (long non-coding RNAs). Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να συμβάλλουν  στον σχεδιασμό αποτελεσματικών θεραπειών με βάση το RNA.

[Cell Systems] [Press Release]

Μιμητής θερμιδικού περιορισμού ενισχύει την επαναμυελίνωση προωθώντας ένα λιγότερο φλεγμονώδες κυτταρικό περιβάλλον

Ερευνητές του ΙΜΒΒ έδειξαν ότι το νικοτιναμίδιο (ΝΑΜ, μια μορφή βιταμίνης Β3) ενισχύει την παραγωγή μυελίνης μετά από απομυελινωτική προσβολή μέσω σηματοδότησης μικρογλοιακών κυττάρων ώστε να μην προκαλούν περαιτέρω βλάβη και μέσω αστροκυττάρων ώστε να μειώνουν τη φλεγμονή. Το ΝΑΜ είναι εγκεκριμένος από το FDA μιμητής θερμιδικού περιορισμού που επάγει την αυτοφαγία.

[PubMed]

Η πρωτείνη PML ρυθμίζει την άμυνα εναντίον του μεταστατικού καρκίνου του μαστού

Η πρωτείνη PML ελέγχει καίριες κυτταρικές αποφάσεις μεταξύ επιβίωσης και θανάτου. Μια νέα μελέτη από ερευνητές του ΙΜΒΒ προτείνει ότι η PML καταστέλλει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού και αποτελεί ένα νέο βιοδείκτη. Η PML φρενάρει τη μετάσταση παρεμποδίζοντας την επιβίωση καρκινικών βλαστοκυττάρων, την μετανάστευσή τους και τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων.

[Molecular Oncology]

Πρωτεΐνη-μεταφορέας στα πόδια των κουνουπιών λειτουργεί ως αντλία για την έξοδο του εντομοκτόνου από τον οργανισμό

Τα κουνούπια του γένους Anopheles, μεταδίδουν ελονοσία, προκαλώντας σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Μια  νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από ερευνητές του IMBB αναδεικνύει πρωτεΐνη-μεταφορέα, στα πόδια των κουνουπιών  που απομακρύνει το εντομοκτόνο από τον οργανισμό. Ο μηχανισμός μπορεί να στοχευθεί ώστε να αποκατασταθεί η τοξικότητα των εντομοκτόνων.

[PLOS]

Μελέτη της μετάβασης νευρικού ιστού σε κακοήθεια σε ένα μοντέλο Δροσόφιλας

Ερευνητές του ΙΜΒΒ χρησιμοποιούν ένα μοντέλο καρκίνου νευρικού ιστού στη μύγα Δροσόφιλα για να διερευνήσουν πώς η απορρύθμιση μηχανισμών διαφοροποίησης και κυτταρικής αύξησης, αλλά και οι αλληλεπιδράσεις με μακροφάγα καθορίζουν την πορεία προς την κακοήθεια.

[Δελτίο Τύπου] [PNAS]

Παράγοντες του μεταβολισμού mRNA ρυθμίζουν τη μιτοχονδριακή βιογένεση, τη γήρανση και την απόκριση σε στρες

Νέα μελέτη ερευνητών του IMBB δείχνει ότι τα σωμάτια που αποθηκεύουν ή αποικοδομούν mRNAs αλληλεπιδρούν με τα μιτοχόνδρια για να ρυθμίζουν τη βιογένεση και τη λειτουργία τους. Η διασφάλιση της ισορροπίας των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροβιότητα και την προσαρμογή στο στρες.

[Press Release] [EMBO Journal]

Ρύθμιση της αυτοφαγίας και του μεταβολισμού στο συκώτι

Σε ένα άρθρο Σχολιασμού που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Metabolism, ο Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης αναλύει μια μελέτη που αποκαλύπτει ένα νέο σηματοδοτικό μονοπάτι ελέγχου της αυτοφαγίας και του μεταβολισμού στο συκώτι από τον υποθάλαμο του εγκεφάλου.

[Cell Metabolism]

H δομή και λειτουργία μιας κυτταροσκελετικής ακτίνης στα παράσιτα της ελονοσίας

Η ελονοσία είναι μια παρασιτική ασθένεια που εμφανίζεται κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες.  Μια μελέτη από ερευνητές του IMBB και του Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν διερεύνησε μια ειδική ακτίνη του παρασίτου για να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία της. Τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στις στρατηγικές ελέγχου της νόσου.

[Plos Pathogens]

Ερευνητές του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ αποκάλυψαν τους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην παθογένεια του νευροεκφυλιστικού συνδρόμου Wolfram

Πρόσφατη έρευνα στο ΙΜΒΒ του ΙΤΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Death and Disease, αποκάλυψε ότι η CISD-1, μια πρωτεΐνη με ικανότητα δέσμευσης συμπλεγμάτων σιδήρου-θείου που έχει συνδεθεί με το νευροεκφυλιστικό συνδρόμο Wolfram τύπου 2, ρυθμίζει τη μακροζωία και την πρωτεόσταση εμπλέκοντας τους μηχανισμούς της αυτοφαγίας και του ενδογενούς αποπτωτικού μονοπατιού.

[Nature CDDis]

Ερευνητές του ΙΤΕ και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ρίχνουν φως στον μηχανισμό της γήρανσης μέσω της ρύθμισης των πυρηνικών λιπιδικών σταγονιδίων

Διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ), του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ, ΙΤΕ) και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ρίχνει φως σε ένα νέο μηχανισμό ρύθμισης της γήρανσης, μέσω της διατήρησης της ομοιόστασης των πυρηνικών λιπιδικών σταγονιδίων.

[Aging Cell

Ερευνητές του ΙΜΒΒ αναπτύσσουν καινοτόμα υπολογιστικά εργαλεία για την εξιχνίαση του ρόλου των δενδριτών στον εγκέφαλο

Οι δενδρίτες είναι πολύπλοκες νευρωνικές δομές με βασικό ρόλο στην επεξεργασία των πληροφοριών στον εγκέφαλο. Ερευνητές του ΙΜΒΒ ανέπτυξαν ένα νέο λογισμικό που επιτρέπει την ενσωμάτωση σημαντικών δενδριτικών ιδιοτήτων σε μοντέλα νευρωνικών δικτύων. Τέτοια μοντέλα προάγουν την κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και οδηγούν σε νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

[Δελτίο Τύπου] [Nature Communications]

Ανακάλυψη ενός αντι-ανασταλτικού μικροκυκλώματος υπεύθυνου για την επεξεργασία πληροφοριών στον ιππόκαμπο

Ερευνητές του IMBB και του NYU ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μελετήσουν πώς ο εγκέφαλος μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες, όπως η καινοτομία και η ανταμοιβή. Χρησιμοποιώντας ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές σε δενδρίτες, οπτογενετικούς χειρισμούς και υπολογιστική μοντελοποίηση, ανακάλυψαν ένα μικροκύκλωμα ενδονευρώνων που ελέγχει την εμφάνιση δενδριτικών δυναμικών στους πυραμιδικούς νευρώνες του ιππόκαμπου προκαλούμενα από τον ενδορινικό φλοιό. Ο ενδορινικός φλοιός είναι από τις πρώτες περιοχές που αλλοιώνονται στη νόσο Alzheimer.

[Cell Reports]