imbb logo for mobile
 

  Past Members

  Postdocs

   
  Alexandra Boutla  
  Edyta Koscianska  
  Anastasis Oulas  
  Lina Papadimitriou  
  Frederik Verret  
  Dusanka Ljumovic  

  PhD Students

   
  Anastasios Alexiadis  
  Elena Dadami  
  Anastasia Dimopoulou  
  Jutta Helm  
  Glykeria Mermigka  
  Heiko Schumacher  
  Nikos Vrettos  
  Giannis Vlatakis  
  Rita Mermiga