Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version


Ανακοινώσεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ ΜΒΒ, 2018-19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ ΜΒΒ, 2017-18

Αποτελέσματα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Μ.Φ. (18-19/4/2016) για το ακαδ. έτος 2016-17

Αποτελέσματα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Μ.Φ.(4-5/5/2015)

 

 

 

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ