Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version


Επικοινωνία

Για πληροφορίες απευθυνθείτε:
Ευφροσύνη Μπερβανάκη, Γραμματέας ΜΠ - ΜΒΒ
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών,
70013, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ : +30-2810-394402
Fax : +30-2810-394404
Email : bervan@biology.uoc.gr

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής:
Χαράλαμπος Σπηλιανάκης, Τμήμα Βιολογίας, Παν. Κρήτης & ΙΜΒΒ, FORTH

Αναπληρωτής Προέδρου:
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης & ΙΜΒΒ, FORTH

Συντονιστική Επιτροπή:
Δέσποινα Αλεξανδράκη, Τμήμα Βιολογίας, Παν. Κρήτης& ΙΜΒΒ, FORTH

Χρήστος Δελιδάκης, Τμήμα Βιολογίας, Παν. Κρήτης & ΙΜΒΒ, FORTH

Γεώργιος Μπερτσιάς, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης & ΙΜΒΒ, FORTH

Κυριακή Σιδηροπούλου, Τμήμα Βιολογίας, Παν. Κρήτης & ΙΜΒΒ, FORTH

Ιωάννης Στρουμπούλης, ΙΜΒΒ, FORTH

 

 

 

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ