Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version


Εργαστηριακές ασκήσεις

 

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική - Rotation 2015-2016

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική - Rotation 2014-2015

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική - Rotation 2013-2014

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική - Rotation 2012-2013

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική - Rotation 2011-2012


 

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ