Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version


Μεταπτυχιακά μαθήματα


Περιεχόμενο Μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 μαθήματα: ΒΙΟ 1403 Μοριακή Οργάνωση Ζωής, BIO 1404 Κυτταρική Οργάνωση Ζωής, ΒΙΟ 1405 Πολυκυτταρική Οργάνωση Ζωής, ΒΙΟ 1408 Βιοιατρική Επιστήμη & Τεχνολογία, BIO 1411 Βιοπληροφορική. Η Βιοπληροφορική είναι συνδιδασκαλία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας στην Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας.

Στο πρόγραμμα εκτός από τις διαλέξεις, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από άμεση επαφή/ επεξεργασία πρωτογενούς βιβλιογραφίας από τους φοιτητές με συνοπτικές παρουσιάσεις, συζήτηση επιλεγμένων δημοσιεύσεων, και ασκήσεις.

Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Οι μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων του κάθε μαθήματος ορίζονται από τους διδάσκοντες και μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές.

Η ΕΔΕπ του προγράμματος εξετάζει και αναθεωρεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά. Μπορεί να γίνουν και στα Ελληνικά εφόσον δεν υπάρχουν ξενόγλωσσοι φοιτητές.

 

 

 

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ