Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version


Σεμινάρια


Πρόγραμμα Σεμιναρίων Γνωριμίας 2016 - 17

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Γνωριμίας 2015 - 16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Γνωριμίας 2014 - 15

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Γνωριμίας 2013 - 14

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Γνωριμίας 2012 - 13

 

 

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ