Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version


Υποτροφίες από ΙΜΒΒ

  Το ΙΜΒΒ προσφέρει κάθε χρόνο έναν αριθμό υποτροφιών στους επιτυχόντες με τις καλύτερες επιδόσεις

Υπότροφοι 2007 : Π. Τζερπος, Σ. Μακρογκίκας

 

 

 

 

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ