imbb logo for mobile
 

Awards

Academy / Learned Society membership

Elected Academia Europaea Member

Nektarios TAVERNARAKIS (2014)

Iannis TALIANIDIS (2013)

Young Academy of Europe

Yiota POIRAZI (2015)

National Academies

Academy of Athens

Nektarios TAVERNARAKIS (2019)

German National Academy of Sciences Leopoldina

Nektarios TAVERNARAKIS (2019)

Hungarian Academy of Sciences

Iannis TALIANIDIS (2013)

Elected EMBO Members

Electra GIZELI (2023)

George GARINIS (2019)

Yiota POIRAZI (2017)

Kostas TOKATLIDIS (2013)

Nektarios TAVERNARAKIS (2009)

Iannis TALIANIDIS (2004)

Charalambos SAVAKIS (2000)

Christos LOUIS (1992)

George THIREOS (1990) 

EMBO Young Investigators

George GARINIS (2012)

Yiota POIRAZI (2004)

Nektarios TAVERNARAKIS (2002)

Michalis AVEROF (2000)

Other Networks

FENS Kavli Network of Excellence

Emmanouil FROUDARAKIS (2023)

Yiota POIRAZI (2014)

Vassiliki NIKOLETOPOULOU (2018)

Elected Fellow of the Royal Society of Chemistry

Electra GIZELI (2016)

Prestigious Grants

ERC Grants

Panagiotis MOSCHOU (2024)

Emmanouil FROUDARAKIS (2022)

Georgios CHAMILOS (CoG, 2019)

George GARINIS (PoC, 2019)

Nektarios TAVERNARAKIS (PoC, 2016)

Nektarios TAVERNARAKIS (AdG, 2016)

Vassiliki NIKOLETOPOULOU (StG, 2016)

George GARINIS (CoG, 2015)

Iannis TALIANIDIS (AdG, 2012)

Yiota POIRAZI (StG, 2012)

Nektarios TAVERNARAKIS (AdG, 2008)

Prizes / Distinctions

Elected Member, European Academy of Sciences (EurASc)

Nektarios TAVERNARAKIS (2023)

Elected Fellow, American Association for the Advancement of Science

Nektarios TAVERNARAKIS (2020)

Elected Vice President, European Research Council

Nektarios TAVERNARAKIS (2020)

Elected Chair of the European Institute of Innovation & Technology (EIT)

Nektarios TAVERNARAKIS (2022)

Elected Member of the Governing Board, European Institute of Innovation & Technology

Nektarios TAVERNARAKIS (2020)

Elected ERC Scientific Council Member

Nektarios TAVERNARAKIS (2016)

Alexander von Humboldt Foundation, Friedrich Wilhelm Bessel Research Award

George GARINIS (2019)

Yiota POIRAZI (2018)

Nektarios TAVERNARAKIS (2007) 

Galien Scientific Research Award

Nektarios TAVERNARAKIS (2017)

Helmholtz International Fellow Award

Nektarios TAVERNARAKIS (2017)

Empeirikeion Foundation Academic Excellence Prize

Nektarios TAVERNARAKIS (2012)

Bodossakis Foundation Academic Prize in Medicine and Biology

Nektarios TAVERNARAKIS (2005)