imbb logo for mobile
 

  Conference abstracts/Posters

  Aivaliotis M, Portaliou A, Balabanidou V, Kountourakis N, Chronaki D, Orfanoudaki G, Karamanou S, Economou A. (2012) Determination of Complexes formed during protein secretion through Type III secretion system in Enteropathogenic E. coli
  [Abstract]
  Famelis N, Gouridis G, Karamanou S, Martin S, Papanastasiou M, Trelle MB, Kapelios E, Aivaliotis M, Pergantis S, Capitani G, Jorgensen TJD. Economou A. (2012) Structure and dynamics of chaperone-preprotein recognition in the secretory pathway
  [Abstract]
  Aivaliotis M., Portaliou A, Balabanidou V, Kountourakis N, Chronaki D, Orfanoudaki G, Karamanou S, Economou A. (2012) Dynamic complexome and secretome analysis for the study of type III protein translocation and secretion mechanism
  [Abstract]